מנציח/ה: רעיה רוזנברג ברעם
לזכר הסבים
חנה רויזה
ומרדכי יוסף גולדברג
ילדיהם ומשפחותיהם
שנספו בגטו ורשה
העתקת קישור