מנציח/ה: פני מנדלוביץ-תירוש
לזכר אבי יעקב מנדלביץ
סבי שלמה יגלינסקי
סבתי איטה חיה יגלינסקי
מבית שולמן
העתקת קישור