מנציח/ה: יוסקה אלטרווין-תירוש
לזכר הורי
רגינה ומשה אלטרווין
אחי מייטק
העתקת קישור