מנציח/ה: מרים זונשיין-רז
יד למשפחת זונשיין
ההורים הניה ואלתר
האחים יוסף ונתן
הסבתא לובה
נרצחו ב-14 למאי 1942
בוורשצ'ין
העתקת קישור