מנציח/ה: איציק גורן
לזכר משפחת גוטליב
שנספתה בספטמבר 1942
בוויסוצ'ק
העתקת קישור