מנציח/ה: יעקב חנני
לזכר הורי חנה ויצחק פישמן
אחיותי דבורה, קרולינה, ליזי
מרטה, קרלה, הלה, פרניה
אחי קורט, ליאון וראובן
ומשפחותיהם
העתקת קישור