מנציח/ה: רחל גביש ושרה קיין
לזכר הורינו
אפריים ולאה איזיקוביץ
האח איזיק
האחות פרידה אור
העתקת קישור