מנציח/ה: לושה שחור
לזכר הורי
בלומה-ברטה ואברהם הרצלר
וכל משפחתי שנרצחה בפשמישל
העתקת קישור