מנציח/ה: שושנה ורטש
לזכר האחות
מריצה ריברגר-שוורץ
האח מיקלוש ריברגר
וסבתא אילונה לב
העתקת קישור