מנציח/ה: משה ורטש
לזכר הורי
יולן וד"ר איזו ורטש
האחים ד"ר טיבור וינוש ורטש
האחות ורנר לבית ורטש
העתקת קישור