מנציח/ה: צבי בכנר-פלגי
לזכר אמי פני בכנר
אחיותי וליי, מרטה, אדה
אחי דז'ידר, מרצל, לאו, לאיוש בכנר
ובני משפחותיהם
העתקת קישור