מנציח/ה: חיים קלמן
לזכר אמי
הרמינה קלמן
אחי יוסף ובני ביתו
העתקת קישור