מנציח/ה: רות הלמר-בראון
לזכר סבי וסבתי
רחל ורפאל קלינגר
סבתי טובה הלמר ומשפחותיהם
שנספו בחלמנו פולין
וסבי הלמר שנורה
בצהרי היום ברחוב בלודז'
העתקת קישור