מנציח/ה: בנימין ניומקה גילאי (גילצ'ינסקי)
לזכר אבי ואחותי
אריה וחוה גילצ'ינסקי
ילידי טרעסטינע
תושבי גרודנו, פולין
העתקת קישור