מנציח/ה: חיה נאמן
לזכר הורי
מרים KLARA
ויהודה LAJOS דמביק
ובני המשפחה
העתקת קישור