מנציח/ה: דוד וידרה
לזכר הורי חוה ופסח
אחותי רבקה
ובן אחי אהרון
שנרצחו באוקראינה, 1942
העתקת קישור