מנציח/ה: לילי בר אילן
לזכר הסבים והסבתות
ובני משפחותיהם
שלמה וגולדה שמיטניקוב
ניסן ושיינדל קאופמן
העתקת קישור