מנציח/ה: נורית בקר ענבר
לזכר הסבים והסבתות
ובני משפחותיהם
זאב ובלה צורף
דב וציפורה בקר
העתקת קישור