מנציח/ה: טסיה גורודין ופרידה שוסטר
לזכר הסבים והסבתות
ובני משפחותיהם
פראדעל רבינוביץ-לוין
ויהודה גאיעבסקי
העתקת קישור