מנציח/ה: חיים מרגלית
לזכר הסבים והסבתות
ובני משפחותיהם
מינדל צוקר
ויצחק מנדל צוקר
העתקת קישור