מנציח/ה: אלישע אשד
לזכר הסבים והסבתות
ובני משפחותיהם
חיה-שרה
ומשה-אליעזר ברגר
העתקת קישור