מנציח/ה: יעל פגי ויוסף שיק
לזכר ההורים
דורה לבית פרר
ולודוויג שיק
סבתא פרל פרר
ומשפחותיהם
העתקת קישור