מנציח/ה: בנימין פגי
לזכר הורי
חנה פייגה לבית וינבאום
ואברהם פייגה
ומשפחותיהם
העתקת קישור