מנציח/ה: שמואל רוטבארד
לזכר אבי משה רוטבארד
שנרצח במטהאוזן - 1945
אחי דוד - 1942
הסבים, שמחה ומלה רוטבארד - 1942
שנספו בשואה
העתקת קישור