מנציח/ה: רות קרישק-קרונפלד
לזכר אבי ברוך קרישק
אחותי פפה קרישק
ובני משפחותיהם
העתקת קישור