מנציח/ה: אביבה להבי
לזכר הורי
שיינדלה לבית קאופמן
מרדכי סיטטין
ילדי אחותי פרידה
שנספו בטרבלינקה
העתקת קישור