מנציח/ה: חיים שימוביץ'-שרון
לזכר אבי ארפד,
הוריו ואחיו: שנדור, לדיסלב ואירנה,
והדודים ממשפחת אמי, רייך:
ינו, יולן, קרצ'י וליפוד.
העתקת קישור