מנציח/ה: עדה רוזנר-ניר
לזכר אמי אנה קניגל
ואחי גייזה רוזנר
העתקת קישור