מנציח/ה: פיגה שוסדק
לזכר אמי
דבורה-דינה חייקין לבית מלינש
אחי יעקב חייקין
ובני משפחתו
העתקת קישור