מנציח/ה: זאב גרינוולד-הדר
לזכר אמי לאה
אחותי הינדי
אחי שלום צבי
ומשפחותיהם
העתקת קישור