מנציח/ה: יפה וידרה
לזכר הורי רייזל ויצחק
אחותי חוה ובתה פייגה
אחי משה
סבי בן ציון וסבתי שרה
שנרצחו באוקראינה, 1942
העתקת קישור