מנציח/ה: עידו מאורי
לזכר סבא רבא
צבי הרשלה זבנר
וסבתא רבתא שיינדל פריבה
לבית קרונגולד
וילדיהם קיילה, פיורלה, פינצה ומשה
העתקת קישור