מנציח/ה: יהודה נאמן
לזכר אמי
BUTCHLER TEREZ
1899-1945
שנספתה בברגן-בלזן
לזכר אבי
NEUMANN KAROLY
1944
העתקת קישור