מנציח/ה: צדוק-צשק רוזנטל
לזכר אמי
לובה רוזנטל-סטריקובסקי
אחותי אווה יוכבד נפתלי-רוזנטל
אחי רומן ודוד רוזנטל
ומשפחותיהם
העתקת קישור