מנציח/ה: רות גלילי LEISCHGOLD
לזכר אמי
ANNA BALTUCH-LEISCHGOLD
העתקת קישור