מנציח/ה: יעקב דיקמן
לזכר הורי יקירי
פייגה ומנדל דיקמן
סבתי לאה ניגלברג
העתקת קישור