איתי קוחלי: דעה אישית בהתייחס למאמרו של אורי אדיב על העבודה , 3.8.2001
איתי קוחלי: דעה אישית בהתייחס למאמרו של אורי אדיב על העבודה , 3.8.2001

דעה אישית בהתייחס למאמרו של אורי אדיב על
העבודה
איתי קוחלי - 3.8.2001
פורום "שיחת קיבוץ"
מאמר זה הנו הסתכלות אישית שלי, על שינויים שקורים בחברה הקיבוצית, מתוך עבודתי עם חברי ובני
קיבוץ בשנה האחרונה.
גם אני, כמו אורי, נתקלתי לעיתים בגישה של חוסר הרגשת אחריות כלפי המערכת.

אנסה לנתח מתוך נקודת מבטי את התהליך שמוביל את החברה לגישה זו, ואת אופן התקשרותו להתקרבות
לשכר דיפרנציאלי.

תחילה אעמוד על השוני שקיים בין הדורות, כחלק מהתהליך.

לדור הצעיר של היום יש פחות תחושת שייכות לקיבוץ מאשר היה לדור הורינו וסבינו. במרכז
הסתכלותנו כצעירים עומדת קודם כל התועלת האישית שלנו, בשונה מהדור של אורי בו ראו את טובת
הקיבוץ כקודמת לטובת הפרט.

זה מצב נתון, שהוא תוצאה של חינוך, ושינויים כלליים שעוברת החברה.
כמו שאני רואה את התהליך של אדם מול קיבוץ, מהקמתו ועד היום, קיים שינוי בגישת האנשים.

אם בדור הוותיק המוטו של האנשים היה לתרום לקיבוץ כמה שאפשר, ולקבל מה שצריך, היום פני החברה
הוא לכיוון של לתת מה שצריך ולקבל מה שאפשר.

לדעתי, המצב החברתי הישן בו שכר האדם על מאמציו היה הערכה אותה רכשה לו החברה, הולך ומשתנה
לכיוון של חיפוש התמורה על תרומתו לחברה בצורה של תועלת אישית חומרית, שכר.

ממה נובע מצב זה ?

לדעתי יש כמה סיבות למצב, שהעיקרית, זו היא תוצאה של השפעת הקפיטליזם על הפרט. משיכה שלנו
כפרטים למצב של צבירת רכוש אישי.

הרדיפה החומרית מובילה אותנו למצב שאנשים בחברה מחפשים את התמורה לתרומתם במישור כספי אישי,
ולא מסתפקים בתרומה מתוך רצון בהרגשת שייכות והערכה.

בטווח הארוך התוצאה תהיה שכר דיפרנציאלי.
לדעתי, קצב תהליך המעבר לשכר דיפרנציאלי יקבע ע"י חוסנו הכלכלי של הקיבוץ. ככל שהמצב יהיה טוב
יותר, יואט הקצב. ככל שהוא יהיה רע יגבר הקצב.

אנחנו משולים לאדם שטוב לו. כאשר טוב לאדם אין הוא ממהר לעשות שינויים.

מה שמאחד אותנו היום כחברה יותר מערכים היא הנוחיות והפחד משינוי.
בראייה הכוללת קיים כאן מצב של משיכה בין
שני כוחות.
הקפיטליזם מסביבנו, שמושך אותנו כפרטים
לצד של רכוש אישי, שינוי ערכים, ושכר מול
עבודה, מנגד, קיים הכוח ההולך ונחלש
שלנו כחברה ערכית סוציאלית.

במצב של היום המשיכה מבחוץ עולה על החינוך
הערכי שניתן כאן, ומביאה לשינוי פני
הקהילה.

באופן אישי איני תומך בשכר דיפרנציאלי.
אני מאמין שמה שיביא לאנשים כאן יותר אושר
היא חברה כלכלית חזקה, יחד עם תרומה למקום
מתוך אהבה אליו.

איתי קוחלי

פורום "שיחת קיבוץ"
למאמר הבא...
תגובות לדף