יחסי גן שמואל – גרנות לאן?, יהודה שי 21.8.2001
יחסי גן שמואל – גרנות לאן?, יהודה שי 21.8.2001

יחסי גן שמואל – גרנות לאן?
יהודה שי 21.8.2001
למאמר "גרנות מקימה אימפריית נדל"ן"...
לתגובות - פורום "שיחת קיבוץ"
למדור: חברים דעות וסיפורים
מקריאת מאמרו של עודד ליפשיץ המראין את איציק לשם נדמה שבלהט הוכוח (וחשבונות
העבר?) יש ערוב של הרבה אמוציות,חשבונות עבר ומערכת של מתיחיות בין הקבוץ ובין
הארגון.

כדי להתיחס לשאלות העיניניות-עסקיות רצוי להתעלם מכל משקעי העבר ולנסות לנתח את
השאלות העומדות לדיון מבחינה אחת בלבד:מה טוב לגן שמואל.
אין ספק שיש יותר מדעה אחת בעינין –וטוב שתשקלנה אלטרנטיבות ורצוי בקור רוח
מירבי.

אתחיל מהסוף.
אסור לגן שמואל לפרוש מגרנות בשום פנים.שטח המפעלים שמעבר לכביש הם איום אסטרטגי
תחרותי ממשי לפארק המסחרי שהפך לעוגן כלכלי מרכזי לקיבוץ.עם הצלחות גם הספקנים של
פעם יתקשו להתוכח.

עלינו להיות מעורבים באופן פעיל בתכנון הפעילויות אשר יתפתחו בשטחים המתפנים
מהשרותים החקלאיים השונים.כבר היום נותנת גרנות שרותי אחסון ומשרדים המניבים רווח
שנתי של מעל 2.5 מיליון שח. טוב יעשו המשקים ,וגן שמואל בתוכם שיתבעו שכספים אלה
יועברו למשקים ולא יעמדו לרשות פעילות ההנהלה.הכל אמנם עבר את האשורים הדרושים אבל
איפה היו נציגינו אז.טוב היה לו דרשו המשקים שלפעילות הנדלנית יוקם תאגיד נפרד עם
הנהלה צבורית שזה אחריותה וזה תפקידה ותהיה לקבוצים הבקרה המלאה על הנעשה ויכולת
לכוון.

צריך להיות ברור לנו שאם נרצה או לא השטחים המתפנים בצדק יופעלו בצורה כלכלית.
איומי הפרישה לכל היותר יעלו חיוך של נחת אוספק.

אשר לשטח הגובל עם קיבוץ ברקאי ונמצא ברשות גרנות בחוזה לדורות כאשר יעודו תעשיה
חקלאית.

קשה להעריך האם פתוח אתר מסחרי שם מהוה איום על הפארק המסחרי שלנו.אבל ברור
שבמציאות הכלכלית של המאה ה-21 אין אפשרות לחסום יוזמות אלא אם יש בהן פגיעה בערכי
טבע,איכות סביבה וגו' אנו חיים בעידן של כלכלה חופשית והמקום שליד מחצבת ורד מהוה
הזדמנות עסקית טובה בהתחשב בצומת הכבישים המתוכננת.

הדבר הנבון לעשותו –להתחבר לזה ולנסות להשפיע על כווני הפתוח להשתמש בנסיון
הצבור שלנו שהוא בעל ערך כלכלי לא מבוטל.

אני מטיל ספק אם גרנות צריכים להיות שותפים עסקיים כארגון.
אני סבור שלא.אין מניעה שיוקם תאגיד מיוחד למטרה הזאת כאשר אנחנו אחרי טבילת האש
הראשונה ותוצאותיה החיוביות
נהיה הגורם המוביל.

השאלות הן רציניות וראוי שיוקדש לכך דיון גם בשיחת הקבוץ ותנתן לחברים האפשרות
להביע ולהשפיע.
יהודה שי, 21.8.2001
לתגובות - פורום "שיחת קיבוץ"
למדור: חברים דעות וסיפורים
תגובות לדף