אני, עוד לא קיבלתי תשובות... ואתם? ישראל רפפורט, 31.8.2001
אני, עוד לא קיבלתי תשובות... ואתם? ישראל רפפורט, 31.8.2001

אני, עוד לא קיבלתי תשובות... ואתם?
בהמשך הדיון בנושא "איל - מקום הלמידה של ג"ש בנושא היזמות..."
ישראל רפפורט, 30.8.2001
היות והופתעתי מאד מתוכן הדיווח של משא"נ בעלונצ'יק (18.8),
מהנסיעה דווקא לאיל, מצורת ההזמנת חברים, כאשר לא הבנתי את
מטרת הלימוד, שיטת הלימוד, ובכלל הכיוון, כתבתי רשימה קצרה עם
מספר שאלות למשא"נ.
היות ובהמשך לא קיבלתי תשובות, אני מתעקש, באופן "טרחני משהו",
לחדד את הנושא שבעיני יש לו חשיבות גדולה למקום הזה, דרך
וכיוון התנהלותו.
הערה כללית: ציטוטים מהכתבות של משא"נ מובאים במרכאות כפולות.
דוא"ל
לתגובות - פורום "שיחת קיבוץ"
למדור: חברים דעות וסיפורים
ביום 18.8 הופיע בעלונצ'יק דיווח ממשא"נ, הסעיף השלשי: ביקור בקיבוץ איל.
פרסום ראשון בנושא, ובו תאור למידת היזמויות.
לעיון בדו"ח של משא"נ...
מצגת של יעקב גדיש על הנעת עובדים, מצגת PPS, המתינו כמה שניות...
ביום 20.8 פרסמתי באתר הקיבוץ מאמר שהתיחס לפרסום הנ"ל.
במאמר שאלתי, תוך הבעת עמדה, מספר שאלות:
• מהי "תפיסתנו", לגבי "הנעת החברים למיקסום פרנסתם בקיבוץ?"
• בקשה לדיון ציבורי על כל נושא העבודה בג"ש (חלק מרכזי מהחיים שלנו), דיון
שלא התקיים זה זמן רב.
• בקשה ממשא"נ ניתוח יזמויות ג"ש - גורמי ההצלחות והכשלונות.
• טענתי שאיל היא התשובה של משא"נ, מהי השאלה שלנו?
• בקשתי גילוי נאות, "בשלב ראשון נסעו אנשים...." בקבוצה השניה נוספו לנ"ל
מתעניינים שפנו..." – בפרסום הנוכחי ההזמנה נכתבה כחלק מהדיווח ולא כההודעה
מובלטת: הזמנה פתוחה לכל...

עכשיו אני מוסיף עוד שאלות חדשות:
• האם תוצג לקיבוץ תכנית "למידה" כוללת בנושא יזמויות?
• אם הלמידה באיל היא הטקטיקה, מה היא האסטרטגיה?
• איזה חברים נסעו בנסיעה השניה?
לעיון בכתבה...
ביום 23.8 זמיר מפרסם (באתר) תגובה של אחד שהשתתף
בסיור.

מומלץ מאד לקרא את הדיווח האישי הממוקד והמעמיק!
"מאיפה הידענות הזאת...", "לעשות עין רעה" (מה זה?),
וביטוים כגון אלה הם התשובה לזמיר? שניסה לראות את
התמונה הכוללת תוך כדי תיאור פרטים רבים? זה הסטייל
והתוכן?
כדאי לעיין לכתבה של זמיר... "בדשא של השכן.."
לעיון בכתבה...
ביום 28.8 שני מפרסמת שני מסמכים:
1) "סיכום הלמידה בנושא יזמויות" (מה- 24.7)
2) "(גם) באיל – יש מה ללמוד"

* שימו לב: בקטע של וידוי אישי, לא ידעו המארגנים שאיל עברו לשכר דיפרנציאלי, אולם בהמשך אותו
קטע יש הדגשה על כך ש 1/3 מהקיבוצים עברו לשכר... ו"שבג"ש מותר לדעת".
א. כולם קוראים עיתונים, גם בג"ש!
ב. צריך לדעת את סיבות, והמצבים של הקיבוצים ש"עברו שינוי", ראו בהמשך.
ג. או שמתעלמים מהגורם הזה "שנודע מספר ימים לפני הנסיעה", או שאח"כ מבליטים אותו (מה כאן
העיקר ומה כאן המשני?)

* "מחשבה חופשית", כולנו בעד מחשבה חופשית, לכן הכתבה של זמיר, חופשית ומעמיקה מוסיפה עומק
ל"למידה" על איל.

* כמו במתמטיקה - אפשר וצריך ללמוד (גם) מדרך השלילה, מטעויות של אחרים, ולצערינו יש הרבה
בתנועה הקיבוצית.

עד כאן התיאור... ועדיין לא קיבלתי תשובות!
לעיון בכתבה... "(גם) באיל יש מה ללמוד..."
לעיון ב"סיכום הלמידה בנושא יזמויות..."
והיזמות ונפילת הנסד"ק...
היזם (גם כמובן יזמת, יזמות ויזמים!)
1. יש לו רעיון, המצאה! ובעיקר יש לו רצון עז, נחרצות, התמדה, וידע לממש אותו.
2. בודק את השוק: מה יש/אין, מגשש ביקושים לרעיון / למוצר / לשירות אותו רוצה
למכור/לממש.
3. בונה תכנית עסקית / כדאיות השקעוה לבדיקת יתכנות היזמות.
4. שכנוע: או מגייס הון רק לשלב הבדיקה: משקיע הון עצמי או פונה לבעלי הון / בנקים
/ מחפש שותפים הוניים, או שמצליח לגייס את כל הכסף לא רק לבדיקה אלא למיזם כולו.
5. עם ההון שגייס, היזם מארגן משאבים נוספים: כ"א, יעוץ מקצועי, מקום, אמצעי ייצור
וכד'.
6. עושה פיילוט (ראה הון לבדיקה), בודק את המוצר / שירות שיצר, את השוק, את תהליכי
הייצור / שירות...
7. אם מצליח: מביא את תוצאות ההצלחה לבעלי הון לגיוס הכסף הגדול... תוך התחייבות
להחזר לשותפים / למלווים / למשקיעים כאשר היוזמה תניב תשואות / רווחים לאחר ניכוי
כל ההוצאות: משכורות, הון חוזר, שכירות, חומרים, מסים וכד'...
8. אם מצליח בהחזר ההון שלווה ומשאיר רווחים לעצמו, יופי! – כולם מרוצים.
9. אם לא מצליח: נסגר / פשיטת רגל / כונס נכסים.. שלא נדע. במקרה הטוב נמכר בגרושים
לבעל הון ובעל "נשימה ארוכה" יותר,שבדק ומאמין ברעיון!
תוספת חשובה: יזמים קיימים בכל תחומי החיים, לא רק בעסקים, בתרבות ואמנות, בחינוך
ורפואה... בספורט ובמדעים, איפה לא? קנה מידה להצלחתם, נמדד ע"פ מידת השגת המטרות
המשותפות להם ולמממנים.
זה התמצית, זה העיקר – ככה זה עובד בכלכלה החדשה ובישנה!
התהליך הוא מרתק, מלא אדרנלין ו"ברק בעיניים", יצירתי, אך קשה, ארוך מייגע, דרשני
מאד!
ובג"ש תהליך זה מתקיים כל הזמן, תשאלו את מרכזי המשק, הגזברים, את רכזי השירותים,
את רכזי ענפים ופעילויות: דוכן, פארק מסחרי, חקלאות ומפעל! תשאלו את החברים הרבים,
אשר מנהלים עסקים, שירותים וענפים שקמו רק בגין התעקשתם הם, ובסיוע, תמיכה הדרכה,
ומימון של ה"המסגרות הביורוקרטיות" של הקיבוץ! תסתכלו בסיכומי המשק.
"מסגרות" שבזהירות, למידה וניתוחים, ובעיקר אחריות אדירה מצליחים לנווט את כלכלת
ג"ש בשוטף ובפיתוח. והחכמה, כידוע, נמצאת בין הזהירות המקפיאה להעזה הבלתי אחראית
לכסף של אחרים.

קיבוצים, חברות, ומפעלים רבים נפלים על שפיכת כסף ברעיונות שלא נמכרים, כך נפלו
מניות הנדס"ק.
חברים רבים מאד!! ג"ש הצלחות ותסכולים
בג"ש חברים רבים מאד, בתמיכת "המסגרות הביורוקרטיות", "הקבעון המחשבתי", "חוסר
האמון ביכולת של האנשים", (ראו רשימת מהדו"ח סיכום למידה) הצליחו ליצור "יש מאין":
ענפים, חנויות, משרדי יעוץ, ובכלל פעילויות. אינני כופר חו"ח בדברי חברים מתוך
הדו"ח של משא"נ, אבל ועדה מרכזית זאת של הקיבוץ, חייבת לדייק ולנתח את ה"יש" ואת
העובדות כמות שהן.

ועדת משא"נ חייבת להבין את תחושות החברים המצוטטים בדו"ח, ולסייע להם בהגשמת חלומם,
לעשות הכל ע"מ לקדם את היזמויות שהם מציעים, תוך שיתוף פעולה עם הועדות הכלכליות,
ריכוז שירותים ולעבור איתם את התהליך המתואר למעלה.

משא"נ/עבודה היא חלק מהממסד, בעלת משאבים זמן, מקום, כסף וסמכויות.
אם קיימות חילוקי דעות, וזה טוב וטבעי, בתוך ממלאי תפקידים, אנא שבו תעשו סדר,
תגיעו למדיניות, תגבשו תכנית עבודה, תציגו את עקרונותיה ותשיגו את הסכמת הציבור,
ותתקדמו איתה.
וזה בכלל בריא כאשר שינויי הזמן דורשים אוורור החלטות, ועדכונן לפי הזמן, הקצב,
הרצון, ויכולת חברי ג"ש, בעלי המניות של העסק!

תמיכה של משא"נ, בהעברת תחושות של אשמה על ה"מערכת הגן שמואלית" על תסכולים של
חברים, מוצדקים כ"כ שיהיו, דווקא לנוכח ה"יש" וההצלחות יזמויות בג"ש, איננה נכונה
מבחינת העובדות, מבלבלת את הציבור (אתם ממסד או לא?), איננה לויאלית לממאלי תפקידים
האחרים. עושה רושם שדווקא ועדה זו "מגייסת את החצר" לקביעת כיוון ומדיניות, תוך
דילוג ועקיפה על כל השלבים החבריים שהם הבריאים וגם הדמוקרטים ביותר, בחשיבה רחבה,
משותפת ופתוחה לכל.

ללמוד, כל הזמן, צריך גם לנהל נכון את הידע, שלנו הפנימי, ושל מוצלחים אחרים!
כל הדיבורים על 1/3 מהקיבוצים שעברו לשכר דיפרנציאלי... כדאי באמת ללמוד! מי עבר,
למה עבר? תקראו שוב את הניתוחים של ניר מאיר רכז ועדת המשק של התנועה, שלא שייך
לזרמים.
האם הלמידה מתחילה ומסתיימת באיל? – אדרבה תציעו תכנית למידהֱ!
מוטיבציה, סטארט-אפ, יזמויות בכלל, ניהול משא"נ במפעלים ובקיבוצים, עסקים קטנים עם
מט"י וכד'.. תצעיו תכנית, את מקורות המימון שלה כולל זמן, אישורה וקדימה!
לעיון בכתבה עם ניר מאיר...
על "הלמידה", "האידיאל", "המחשבה החופשית"... ובעיקר על הסגנון
מילים כגון: "איום", "יעזו החברים", "נגמלנו מהתפיסה האידיאולוגית... ה-דבר"
ו"דה-לגיטימציה", הם ביטוים מזיקים, שאינן תורמות לדיון, לתכנו, מהותו ולסגנונו.
"פסה" הוא ביטול לבקשה לגילוי נאות מצד ועדה שתקציבה וכוחה בא רק מהחברים. נו באמת,
לי אישית כל הסיפור נודע מהדיווח של העלונצ'יק. וכאמור מי החצר כאן ומי הממסד?
הצעה ובקשה
אני חוזר ומבקש ממשא"נ וועדת עבודה להכין דיון על עקרונות ניהול העבודה אצלנו.
ההמשך לדיון שהתקיים בועדת משק. כולל ומפורט. אשר ראוי שחכלול בין יתר הנושאים,
תכנית שלכם בנושא יזמויות.
לעיון בדו"ח על העבודה...
לעיון בסיכומי עבודה 16/2001
כאמור, אני - לא קיבלתי עדיין תשובות...
נראה לי הכי חשוב, לעצור, לעשות חושבים, ולהפיק את התשובות, בתכנון, בהעמקה,
במעשים, יותר מאשר במילים. ובזה דייני!
תגובות לדף