הרהורי "כפירה" או כוונים חדשים, יהודה שי 6.12.2001
הרהורי "כפירה" או כוונים חדשים, יהודה שי 6.12.2001

הרהורי "כפירה" או כוונים חדשים
יהודה שי, 6.12.2001

הסיגנלים החלשים ההולכים ומתחזקים מצביעים על סכנה לקשיים,
שתחילתם בתחום הכלכלי והמשכם בהשלכות חברתיות. כל עוד ראשנו
"מעל פני המים" אנו מסוגלים לדון בכל רעיון חדש משוגע ככל
שיהיה בצלילות הדעת אני מעז לשים על שלחן הדיונים מחשבות
לפתרון 3 בעיות הנראות לי חשובות.

הבעיות הבולטות:

1. עבודה
2. התקציב האישי הבלתי מספיק
3. איך מגדילים את ה"עוגה"
כווני מחשבה לפתרונות אפשריים:
עבודה

מהסכומים של 9 חדשי 2001 אני לומד שקטן מספר י"ע של חברים בכל הסקטורים: ביצור
ובמגזר הצרכני והחסר מולא על ידי שכירים.
לתופעה היו הסברים שונים אבל לא הוצעו פתרונות מלבד אותו הידוע,הנושן והבלתי
יעיל-לחץ המוסדות או הטפות מוסר. כולנו יודעים שזה לא עובד יותר,כי איש אינו רוצה
להיות השוטר של חברו ולמוסדות אין שיניים של ממש.
אני מציע לבחון שיטה חדשה (שדובר בה בעבר)

א. לכל חבר תקבע על ידי מ"א או גוף דומה מכסת עבודה שנתית מחייבת אשר תקח בחשבון:
גיל, מצב בריאות, חופשה שנתית, ימי סידורים ונסיעות בריאות שונות ובסופו של "יום"
יקבל כל חבר תקציב עבודה מחייב שנתי.

ב. ישוכללו שיטות הדווח וכל חבר יקבל עם דף התקציב החודשי ,דו"ח בצוע שעות עבודה.

ג. המגמה היסודית שכל חבר יעבוד במקום וסוג העבודה על פי בחירתו.צוות מש"א יעזרו
לחבר להתאים את העבודה אבל אחריות החבר למלא את השעות - אם במקום מועדף או במקום
נדרש.

ד. מלוי חובת העבודה יוצמד לתקציב האישי. 100% מלוי תכנית העבודה מזכה
ב- 100 תקציב.

ה. לרשות צוות מש"א יעמוד תקציב ימי עבודה אשר יוענק על פי שיקוליו לחיפשי עבודה
וכל הכרוך בזה.

ו. כל הענפים והועדות אשר פועלים על בסיס תקציב כספי יתוקצבו גם בתקציב של שעות
עבודה.התקצוב יעשה על ידי מהנדסי יעול ויצור אשר מקצועם בכך.
איך מגדילים את התקציב האישי

הדבר אפשרי על ידי פעולה במספר תחומים:
א. העברת חלק מתקציבי הועדות לרשות החברים. ימונה צוות אשר יקבל מנוי של שיחת
הקיבוץ בהצבעה בקלפי לבחון את תקציבי הועדות באות: דירות, חברים, השתלמות (להבדיל
מלימודי צעירים), ותקציבים אחרים (כמו נסיעות אגד) ולהציע מהו המבנה הנכון בקבוץ
השיתופי של 2002.

ב. בדיקת הוצאות מסורתיות מהעבר על חשבון התקציב הכולל במקום התקציב האישי-ולהציע
האם יש צורך ומקום לעשות שנויים .

ג. לאפשר לחברים לעבוד בשעות חריגות כמחליפי שכירים כאשר 70% מהשכר
יכנס לתקציב החבר ו- 30% יכנס לתקציב הצריכה הכללי. כניסה להסדר זה מותנה
כמובן,המלוי של 100% חובת העבודה ויהיה טעון אשור צוות מיוחד ממש"א.
ד. מותנה בקבלת סעיף ג': שנוי מבנה התקציב האישי והכנסת מרכיב תקציבי אשר יבטא את
הותק של החבר.
ה.יבחנו מחדש התקציבים המוגדלים ויעודכנו או ישונו בהתאם להחלטות.
איך להגדיל את העוגה

אנחנו מפעילים מוסדות שרות שונים העומדים לרשות החברים. למעלה מ- 10 שנים שאנו
מנסים לנצל את התשתית הגדולה על ידי מכירת שרותים לסביבה:
בריכת השחיה, גני הילדים, פעוטונים, היזמויות הקטנות השונות.

אני מציע למנות צוות מיוחד אשר יעסוק באופן שוטף בבחינת שרותים נוספים או לחלופין
צמצום שרותים והקטנת ההוצאה על שכירים על ידי התקשרויות דוגמת "שורש".

אנו צריכים להיות כל הזמן עם האצבע על הדופק ולחפש אפשרויות להגדיל את
הנטו לרווחת כולנו.

ראוי לבחון מחדש את אכלוס המבנים השונים, בעקר באזור שיכוני החינוך,
ולבחון את ניצולם היעיל. יתכן שאפר לנצלם לפעילות כלכלית,השכרה (האם אתם יודעים
שמשרד תיכנון של חיים קוחלי וטריסן שוכרים דירות בחדרה ומשלמים שם כסף!?) או אולי
הפיכה לשיכון ראוי וחסכון בהשקעות לבניה.

כאמור הכל מחשבות ,טיוטות, הרהורים-אבל כך מתחילים כל שנוי וקידום.
לתגובות - פורום "שיחת קיבוץ"
למדור: חברים דעות וסיפורים
תגובות לדף