בין חברים לשותפים, שאול קנז ינואר 2002
בין חברים לשותפים, שאול קנז ינואר 2002

בין חברים לשותפים
שאול קנז, ינואר 2001
דברים שנאמרו בשיחת הקיבוץ ביום ב' 5.1.2002
במזל טוב ובהרבה תקווה עומדת להיבחר לנו – "ועדת מינויים". ועדה טובה שהיא גם
תקווה לריענון המנהל הציבורי שלנו, להחזרת המערכת הציבורית לפסים של מנהל תקין וגם
בעצם בחירת הועדה, הוכחה שחברים רוצים לקחת חלק בפעילות הציבורית – להיות חלק
מהדרג הקובע והמשפיע על חיינו.

כמה מילים של איחולים וצפיות מהגוף החשוב הזה ועדת המינויים. וכמה הרהורים נאיביים
סביב שאלות שכבר מזמן לא נשאלו בציבור על פרט וכלל, מינהל תקין ולמי לעזאזל שמורה
הזכות להשתתף בקרב הזה על נשמתה של החברה שלנו. והכל בנגיעות ובתזכורת בלבד מפאת
קוצר המצע.

במהלך הרשימה ודאי אחטא בהכללות, אבל מתוך רצון לשרטט תמונת מצב אי אפשר להמנע
מהכללות.
אז מראש, אני מתנצל בפני חברים טובים וישרים ומוכשרים המניעים את חיינו הציבוריים.
וסליחה אם ללא כוונה מישהו רואה עצמו נפגע מרשימה זו, זו אינה הכוונה, אין פה
סיפור של טובים רעים , צודקים וטועים. זהו נסיון לשרטט מבנה ניהולי ארגוני שאינו
מתאים עוד לקהילה שיתופית כמונו.

ועדת מינויים העומדת לכהן בתקופה הקרובה נקלעת להוויה ניהולית ארגונית שעוצבה פה
בשנים האחרונות.

ללא החלטות מסודרות, ללא דיונים רחבים, המציאות, הכורח ומאזני הכוחות יוצרים פה
מערכת התנהלות ריכוזית יותר מאי פעם.
פחות ופחות חברים שותפים ופעילים במוקדי ההכרעה וההשפעה, פחות ופחות צעירים וצעירים
פחות רואים את עצמם כאחראים לאורח החיים פה, כמסוגלים להשפיע במשהו על כיווני
ההתנהלות בבית הקיבוצי הזה. פחות ופחות ועדות, כן ועדות נבחרות פועלות ובעלות
משמעות וסמכות כלשהי.

מערכת ריכוזית בה בודדים נושאים במירב האחריות, בה בודדים אחראים לקיום היומיומי
ולסדר היום הציבורי. מערכת מנהל חיים השואבת את כוחה בעיקר מהאין ברירה שמייצר חוסר
השיח הציבורי, חוסר הכוון וחוסר היצירתיות בבניית מערכות מנהל ראויות ומתאימות
לקהילת גן-שמואל.

במשך שנים המנהל הציבורי שלנו נושא אופי של "להציל את הקיבוץ" וכשמדברים במושגי
חירום אז הכל לגיטימי. אבל. אי אפשר להפוך את "הצלת המולדת" לסגנון חיים לשנים
רבות. החברה שלנו כמו כל חברה דמוקרטית אחרת חייבת לתפקד באמות מידה של מנהל תקין,
עם בקרה ציבורית, עם חברים רבים ככל האפשר נושאים בעול של מחשבה ואחריות למעשה.

אף חברה וחבר לא מוכנים להיות משוחררים לאורך שנים מאחריות ושותפות לגורלם ועתיד
ביתם, אף נבחר ציבור נושא תפקיד לא רשאי לשחרר אותי,אותך ואותו מאחריות ושותפות.
ולהתיימר להציל אותי מעצמי.
כל המוסכמה הזאת של אף אחד לא מוכן לשאת בשום תפקיד ציבורי, או חברות בועדה לא
הוכחה.

המפגש הזה של חבר הקיבוץ עם נושאי התפקידים הנבחרים הוא בסופו של דבר לא הוגן עבור
שני הצדדים. אנשים טובים ומוכשרים וישרים נבחרו למשרות ציבוריות והמציאות של ריכוז
הסמכויות והאחריות על הכל מכל מכריעה אותם בסופו של דבר, גורמת עוול לאנשים טובים
שאינם יכולים לפעול כהלכה ומגיעים לקצה הקדנציה חבולים, בשארית כוחם. ומולם ציבור
נבוך משוחרר מאחריות ומשמעות. הוויה של מנהל ציבורי הגורמת עוול לשני הצדדים.
מציאות ניהולית שבשלב הבא גורמת לחריגות מסטנדרטים ומתקציבים. מערכת שליטה בקריסה
וקהילה מתפוררת מנוכרת למנהיגות הנבחרת. ציבור שפחות ופחות מצפה לתשובות מנבחריו.
חברים שלומדים לחיות את חייהם כפי שמבינים את המסרים שההנהגה משדרת. הקיבוץ הופך אט
אט ל... הם.
"עובדי חוץ" כתפיסת חיים, גם אם ממשיכים לעבוד בבית.

ועד שמהיכן שהוא יבוא לנו היושר האינטלקטואלי והכח להסתכל לעצמנו בעיניים בכדי
לשאול את עצמנו איך , מה ולאן זורמים החיים המשותפים שלנו, עד שנמצא דרך לשוחח
ולסמן כוונים... עד שזה יקרה, יש לנו את ועדת מינויים החדשה שאני מצפה ממנה בתנאים
הקיימים, למצוא דרכים לשתף כמה שיותר חברים בחיים הציבוריים. מצפה ממנה להחיות
ועדות שהתנוונו כי מישהו רוקן אותן מתוכן ובעיקר מצפה שועדת המינויים תהיה שומר הסף
של מנהל תקין בכל מה שקשור לבחירת ומינוי חברים לתפקידים.
בשביל זה אנחנו בוחרים ועדת מינויים.

מאחל לועדה שיהיה לה כח לשמור על עצמאות מחשבה ומעשה, שלא תראה
את עצמה שלוחה של מוסדות מנהל קיימים.

המערכת הניהולית שלנו זקוקה לאיזונים בכדי לא למעוד.
איזונים זה היכולת והחובה לצרף חברים למוקדי הכח, חברים שיבחרו
לא ע"י המערכת של ממלאי תפקידים אלא נציגים "חופשיים", חופשיים
מאחריות ביצועית מהיום למחר.
אני מצפה מועדת המינויים לרענן את תהליך המינויים, לאפשר
התמודדות בין חברים המעוניינים למלא תפקיד או חברות בועדה.
מצפה לראות צעירים מקבלים סמכויות, תפקידים ואחריות.
ומתפלל, כן מתפלל שנושאי התפקידים המרכזיים יבינו ויפנימו את
הפוטנציאל הגלום במנהל ציבורי משותף ומשתף כי את האלטרנטיבה הם
הכי מכירים.

ועדת מינויים היא ועדה חשובה ועצמאות פעילותה חשובה להבטחת אורח חיים דמוקרטי. ועדת
מינויים חייבת לקבל עידוד וגיבוי מכל כוון גם אם לפעמים נדמה למישהו שמנהל ציבורי
תקין, כן מנהל תקין, נראה כלא יעיל, גם אם נדמה למישהו שלמען הקיבוץ, מותר לעקוף
ולקצר דרך, אין תחליף למערכת מנהל ציבורי השואבת כח וסמכות מן הציבור, מן החברים.

אז שיהי לועדה החדשה בהצלחה.

ראה גם: "הדמוקרטיה בפעולה" - ש.ק. אתר ג"ש
לתגובות - פורום "שיחת קיבוץ"
למדור: חברים דעות וסיפורים
תגובות לדף