בהמשך לנושא "שיחת קיבוץ" - עודד צנטנר 15.3.2002
בהמשך לנושא "שיחת קיבוץ" - עודד צנטנר 15.3.2002

בהמשך לנושא "שיחת קיבוץ"
עודד צנטנר 15.3.2002
התגובה שלי מתייחסת לדברים שישראל כתב בנושא שיחת הקיבוץ.

הדברים מייצגים באופן כמעט מלא גם את דעתי בנושא זה. כלומר
לדעתי, גם הניסוח וגם הניתוח מוצלחים.

ראו כתבה של ישראל...
יחד עם זאת, כדאי לציין, שהנושא שישראל מעלה שייך לנושא קצת שונה(וחשוב בהרבה מעניני הנוהל).
הנושא הוא: מעבר הקיבוץ לדפוסי ניהול וארגון יותר מתקדמים ויעילים מדפוסי הניהול שלנו.הייתי
מכנה את המהלך בשם היומרני:"החלטה אסטרטגית של הקיבוץ על חתירה למצוינות בכל מערכות הקיבוץ".

עיקר השינוי צריך לבוא בשני תחומים:
1. הגדרה ברורה יותר של תחומי האחריות והסמכות של בעלי התפקידים השונים,כולל פיתוח כלים
להערכת התפוקות של המערכות השונות,קביעת היררכיה כוללת ומוסכמת לגבי כלל המערכות והתפקידים,
ואישור כתבי המינוי של בעלי התפקידים השונים כל שנה מחדש(כולל אפשרות לשינויים בכתבי המינוי
במידת הצורך).

התחום 2 הוא: מעבר לתכניות עבודה רבעוניות, כולל בקרת ביצוע רבעונית בכל המערכות בקיבוץ.אין
הכוונה לוותר לחלוטין על תכנית העבודה השנתית,אלא להפוך את התכנית הרבעונית לכלי העבודה
העיקרי.

ועוד שתי הערות:
1. לדעתי לא כל פעולות האישור והבקרה, צריכות להתבצע בשיחות הקיבוץ, אלא בגופי-ביניים מתאימים
שיוסמכו ע"י השיחה.השיחה צריכה לעסוק בצד האסטרטגי של התכנון האישור והבקרה.

2. אין חובה להתחיל בכל המערכות, בביצוע המהלך, בעת ובעונה אחת. ההתקדמות תושג גם אם המהלך
יבוצע רק בחלק מהמערכות.החשוב הוא שתחדור ההכרה שכל הפעולות בקיבוץ מיועדות לממש את האינטרסים
של בעלי המניות בקיבוץ,ורק בעלי המניות(שהם כלל חברי הקיבוץ)יכולים לקבוע, מהו האיטרס האמיתי
שלהם(ע"י הצבעת רוב ומיעוט בקלפי).

ראוי גם לציין שישנן כבר היום בקיבוץ, מספר מערכות, שפועלות בהצלחה, ע"פ האסטרטגיה של "חתירה
למצוינות", אולם אין סיבה ששאר המערכות לא יפעלו כך.

לתגובות - פורום "שיחת קיבוץ"
למדור: חברים דעות וסיפורים
ה ד פ ס ה
תגובות לדף