ארבע הרגליים עליהן עומד הקיבוץ היציב, שלמה בר-לב, 6.5.2002
ארבע הרגליים עליהן עומד הקיבוץ היציב, שלמה בר-לב, 6.5.2002

ארבע הרגליים עליהן עומד הקיבוץ היציב
שלמה בר-לב, 6.5.2002

מה ש"מפיל" את גן שמואל כקהילה קיבוצית-שיתופית
איננו משבר כלכלי, אלא אבדן הביטחון והאמון של
החברים בשיטה. נראה שרבים מהחברים עברו 'רעידת
אמונה'. התערערות האמונה מקורה, להערכתי, באי-הלימה
מתמשכת בין הצרכים, המייחדים קהילה כזו מסתם ישוב
קהילתי, לבין התרבות הארגונית, המבנה הארגוני וחוסר
המקצועיות של הגופים הארגוניים הקיימים.

כדי שקהילה שיתופית תתפתח באופן יציב עליה להכין
ארבע תוכניות חומש, הנפרטות לתוכניות שנתיות
ולתוכניות פעולה.

1. תוכנית לצמיחה משקית - תוכנית הפיתוח הכלכלי
על התוכנית לכלול:
· קוי יסוד (החזון )
· פרוט יעדים
· סימון מטרות עם לוח זמנים
· פיתוח האמצעים
· פיתוח התשתיות
המנהל הממונה: רכז המשק

2. תוכנית הרווחה - תוכנית איכות החיים
על התוכנית לכלול:
· קווי יסוד בתחומי הרווחה, השירות והחינוך
· פירוט היעדים
· סימון המטרות עם לוח זמנים
· פירוט האמצעים
המנהלים הממונים: רכז רווחה יחד עם רכז שירותים ורכז חינוך

3. תוכנית לצמיחה חברתית - חינוכית - רוחנית - תוכנית "טעם הקיום
על תוכנית לעיצוב זמן התודעה והמשמעות לכלול:
· החזון המשותף
· פרוט היעדים
· זמני הלמידה יחד
· זמני העשייה המשותפת ל"תיקון הקהילה" ול"תיקון העולם"
· זמני הקודש והחג
המנהל הממונה: רכז תרבות חינוך ותקשורת

4. תוכנית לצמיחה דמוגרפית - תוכנית לגידול הקהילה
על התוכנית לענות על כלל הצרכים של הקהילה:
· צרכים כלכליים - עסקיים - יצרניים
· צרכים של שירותי רווחה, בריאות, סיעוד וחינוך
· צרכים חברתיים - תרבותיים
· צרכים רוחניים ואידאולוגיים

על התוכנית לכלול:
· פירוט הצרכים
· דרכי ההשמה
· דרכי ההשתלמות וההשכלה
כמו-כן, התוכנית מטפלת במניעת עזיבה ובקליטת הדור הצעיר.
המנהל הממונה: רכז צמיחה ומשאבי אנוש.

יצירה משותפת של ארבע תוכניות אלה תתן לחברים אופק, תחדש
פרספקטיבה, תחייב את המנהלים ("בעלי התפקידים") לנהל לפי יעדים
מוסכמים, תאפשר בחירת מנהלים המסוגלים להוציא לפועל את
התוכנית, תאפשר בקרה ודיווח חצי שנתיים ושנתיים לבדיקת כיוון
ההתקדמות וקצבה.

לתגובות - פורום "שיחת קיבוץ"
למדור: חברים דעות וסיפורים
ה ד פ ס ה
ח ז ר ה
תגובות לדף