הקבה"א שמר על כוחו (מפקד "יחד")
נחמן גלבוע, "הדף הירוק"
הקבה"א שמר על כוחו
נחמן גלבוע, "הדף הירוק", 19.2.2004
hadaf_hayarok@maariv.co.il
למדור "עיתונות"
6900 חברי קיבוצים התפקדו ל"יחד", שהם שליש מסה"כ 21 אלף המתפקדים למפלגה. בקבה"א רואים במספר זה הצלחה גדולה
רינה קרן
ביום שני האחרון הסתיים המפקד למפלגה החדשה "יחד", ומסיכום הנתונים מתברר שהקבה"א שמר על כוחו היחסי. 6,900 חברי קיבוצים התפקדו במפקד הנוכחי, שלווה בתחילה בחששות מירידה משמעותית במספר המתפקדים בעיר ובקיבוצים. גם בסניפים העירוניים החששות הופגו, ובסופו של דבר, התפקדו בסך הכול למפלגה כ-21 אלף חברים. לדברי רכז המחלקה הרעיונית-פוליטית
מרדכי הראבן
בקבה"א, רועי פלד, הפתיעו רוב הקיבוצים לטובה, ומספר המתפקדים עבר את התחזיות המוקדמות. שני הקיבוצים הבולטים הם גן שמואל שאותו פקד מרדכי הראבן והגיע ל-325 מתפקדים, וכפר מנחם שאותו פקדה רינה קרן שהגיע ל-226 מתפקדים. כמה קיבוצים קטנים הגיעו גם הם למספרים מרשימים כמו גשור עם 34 מתפקדים מתוך כ-40 חברים ואדמית עם 20 מתפקדים. פלד מציין כי בקיבוצים
רבים ביטלו חלק מהחברים את טופסי ההתפקדות למפלגת העבודה, ועברו ל"יחד" כנראה בעקבות יוסי ביילין ויעל דיין. הדוגמה הבולטת הוא משמר העמק שבמפקד הנוכחי התפקדו בו יותר חברי יחד מאשר ב-96', כאשר ברוב הקיבוצים ובכול הארץ ירד מספר חברי מרצ לעומת המפקד הקודם.
רועי פלד
"ההישג הזה בתנועה הקיבוצית לא היה מובן מאליו", אומר פלד, "וצריך לזקוף אותו, קודם כול, לזכות העובדה שבכול קיבוץ היו נאמנים של המחלקה שעשו עבודה מאוד מרשימה ובולטת. צריך לציין לטובה גם את רכזי האזורים ואת צוות המפקד בקבה"א ובעיקר את רינה קרן ומרדכי הראבן, שעשו סבבים של טלפונים לדרבון החברים בקיבוצים. לנו בהחלט חשוב שלחברי הקיבוצים תהיה מעורבות גדולה במפלגה, ונפעל כדי שיהיה אחוז הצבעה גבוה ביום הפריימריס."
במפלגה החדשה לא הוכרע עדיין מה יהיה ייצוגו היחסי של הקבה"א בוועידת המפלגה, שחבריה בחרו במרצ את חברי הכנסת מטעמה. ההחלטה על הייצוג תתקבל בוועדה מיוחדת הכוללת את ח"כ אבשלום וילן, גברי ברגיל, יוסי ביילין, ח"כ רן כהן ואילן גילאון. ב"יחד" לא הוחלט עדיין אם הח"כים ייבחרו על ידי הוועידה או בפריימריס, וההנחה היא שמכיוון ויחסי הכוחות לא השתנו אין סיבה לשנות את ייצוגו של הקבה"א במפלגה.

בינתיים מחריף המתח לקראת בחירת יו"ר יחד שנקבעה ל-16 במארס הקרוב. ח"כ רן כהן המתמודד מול יוסי ביילין הגיש מספר ערעורים בנושא המפקד והבחירות. ערעור אחד הוגש לוועדת הבחירות בדרישה להאריך את מועד המפקד ולדחות את מועד הפריימריס. הערעור לא התקבל. ערעור שני הוגש לוועדה הארגונית בדרישה לאפשר מתן הנחות בדמי החבר (60 ש"ח לשנה) למתפקדים חדשים. הנושא נידון בעבר גם במרצ וגם ביחד והוחלט לא לאפשר הנחות, כלקח ממפקדים במפלגות אחרות שבהן נושא ההנחות נוצל על ידי קבלני קולות. לאחר שכהן פנה לוועדה המשפטית הומלץ לאפשר הנחות למספר מועט של מעוטי יכולת, אולם עקב אי הסכמה בין מטה כהן למטה ביילין על הגבלת מספר הזכאים להנחה, הוחלט לא לאפשר מתן הנחות לאף אחד מהמתפקדים.
תגובות לדף