דברים לשיחת הקיבוץ
רשמה: עמירה הגני


 

תגובות לדף