הנידון: בקשה להכרעה בקלפי על מתן עדיפות לסיום הבנייה בשיכון ג'
אברהם הראל

 

10.7.07

לכבוד:

מזכיר קיבוץ גן שמואל

 

הנידון: בקשה להכרעה בקלפי על מתן עדיפות לסיום הבנייה בשיכון ג'

 

לאור הדיון שהתקיים בשיחת הקיבוץ ביום 8.7.07 בנושא המשך השיפוצים בגן שמואל, החלטתי לבקש מהקיבוץ לקבל הכרעה בקלפי בנוגע להמשך השיפוץ של הדירות הנותרות בשיכון ג' שטרם קיבלו שיפוץ, ע"פ החלטות צוות הרחבות ומזכירות הקיבוץ.

בתחילת דברי אומר כי אין בדעתי להיכנס לדיון לגבי כל צרכי הבנייה בגן שמואל. ברצוני להתמקד אך ורק בקיום ההחלטות שניתנו לדיירי שיכון ג' בנוגע לסיום שיפוץ הדירות שלהם.

 

ועכשיו, אנסה להסביר את בקשתנו:

למען הדיוק ההיסטורי - במסמך מיום 14.2.94 נכתב מסמך עקרונות לביצוע תוכנית האב להרחבות ובו נכתב בסעיף 6 מתוך 17 סעיפים: "לא יטופלו בשלב א' חלקים אחרים של הדירה. ברוב המקרים תיעשה העבודה ללא יציאת הדירים מהדירה". בפועל - דיירי שיכון ג' שהיו במסלול לינה משפחתית הם הדירים היחידים שלא יצאו מדירותיהם מבין כל הדירות שטופלו, עם כל המשמעויות שבדבר.

ברצוני להוסיף, כי בגן שמואל, לאורך כל השנים, בנוסף לבניית דירות שיכון ותיקים חדשות, התקיים מסלול מקביל של בניה/שיפוץ של שיכוני הותיקים הישנים. מסלול זה המשיך להתקיים במסגרת תוכנית האב. במסלול זה, פעם בחייהם, יצאו הדיירים מביתם וזכו לטיפול והרחבה של הדירה בהתאם לסטנדרטים של שיכון הותיקים.

חלק מדיירי שיכון ג', אלו שהיו במסלול לינה משפחתית, קיבלו התאמה ללינה משפחתית כפי שקיבלו חברים בשכונות אחרות, אשר היו זקוקים להתאמה ללינה משפחתית.

ועכשיו להחלטות המזכירות שפורסמו, לאחר דיון בו ניסו לערער על תור השיפוץ של שיכון ג'.

 

בישיבתה ביום 2.11.2004 החליטה המזכירות:

סעיף 2: צוות ההרחבות צריך להיות "הסמן הימני" בהקפדה על ביצוע החלטות השיחה ועל רוח ההחלטות.

סעיף 4: המזכירות מגבה את החלטת צוות הרחבות לתת עדיפות לשיפוץ שיכון ג' במקביל לבניית השכונה החדשה.

סעיף 5: המזכירות מקבלת את עמדת צוות הרחבות שקצב שיפוץ שיכון ג' לא ייפגע כתוצאה מההחלטה להשלים במקביל את עליית הגג בצמרמורת.

סעיף 7: המזכירות מצפה שצוות הרחבות יעמוד בקצב ובתוכנית הבנייה כפי שהוצגה לדיירי שיכון ג'.

סעיף 8: יש צורך להמעיט ככל האפשר בהתערבות המזכירות בנושאי הבנייה, על מנת למנוע קריסה של הגופים שהוסמכו לכך ע"י השיחה....

 

בישיבה נוספת שקיימה המזכירות במיום 15.11.2005 הוחלט:

  1. המזכירות מאשררת את ההחלטה הקודמת ששיפוץ כל הדירות בשיכון ג' ימשך ע"פ התור שפורסם, אולם בקצב שיתאים ליכולות הכספיות של הקיבוץ.
  2. הצוות שאמור לקום בנושא מדיניות ההרחבות בעתיד לא יעסוק בשאלת התור של שיכון ג' בתוכנית ההרחבות.
  3. שיפוץ הדירות שעברו התאמה ללינה משפחתית ייקח בחשבון את גודל הדירות הנוכחי במטרה להוזיל את העלויות.

ועכשיו אני פונה לליבו של כל חבר שקורא מילים אלו.

אנו דיירי שיכון ג' הנותרים, המהווים היום "מיעוט", מצפים מהחברים שיצביעו בקלפי, לאשרר את החלטות צוות הרחבות והחלטות המזכירות כלשונן ולדבוק ברשימה שפורסמה ביום 29.7.04 - התור לשיפוץ.

 

ככלל, אנו רוצים להיות בטוחים שהחלטות הקיבוץ מתקיימות, ללא חשש משינויים השכם והערב. אני מבקש מהחברים לסיים את המצב הבלתי נסבל אליו נקלענו חלק מדירי שיכון ג' ולהצביע בעד בקשתנו לקיים את החלטות המזכירות וההבטחות שניתנו לחברים בשיכון ג' להמשך הבניה ללא עיכובים נוספים.

 

                                                                                                                                                              אברהם הראל

תגובות לדף