הזמנה לישיבת ועדת צעירים פתוחה בנושא דיור לצעירים - מעודכן!!!
רשמו: נירית ואלה

ביום שני ה-25.08.08 נקיים ישיבת ועדת צעירים בנושא דיור לצעירים.

מטרת הישיבה היא הכנה לדיון פתוח שיתקיים עם בעלי תפקידים בנושא.

צעירים המעוניינים להשתתף בדיון מוזמנים לישיבה, שתתקיים בחדר ישיבות בקומונה בשעה 20:30.

 

נירית ואלה

תגובות לדף