יד נעלמה
מרדכי הר-אבן

יד נעלמה

           

החלטתי לכתוב בעקבות עלון הקיבוץ מ ה-8.1.08 ואני מצטט:

1. תודות מרכזת תרבות - ....."ותודה מיוחדת לתורני הפירוק המעטים שהגיעו" - סוף ציטוט.

2. ברכת המזכיר- .."אנחנו חיים בגן עדן" סוף ציטוט.

3. סקירה - לא בעקבות העלונצי'ק להערכתי דובר על הצורך בצמצומים, להיות שקולים נבונים.

 

לדברי המזכיר אנו חיים בגן עדן. יש גם סייפא שבהתאם להשקפות של כל אחד  ניתן להשלים את המשפט:

א. גן עדן של נבונים, ב. גן עדן של  טיפשים, ג. גן עדן של חכמים, ד. גן עדן של שוטים, וכו'...

 

גן שמואל התברך בפיזור גדול מאד של מקומות עבודה אשר מאפשר לכל מי שרוצה לעבוד למצוא את מקומו בפרנסה.

 

גן שמואל סובל מחולי של "השיתופיים" - ההתפרנסות אינה בסדר היום של החברים וגם לא של המערכת.

 

אני מציע להכריז על שנת תשס"ט כשנת חזרה לעבודה ובמיוחד לעבודה  עם תמורה.

 

מוסדות הקיבוץ יבחרו צוות "אד הוק" שייתן דו"ח לשיחה תוך חודש, קרי, עד ה-11.11.2008 מהן ההצעות לניוד והחזרת חברים לעבודה כתחליף לשכירים ולמערכת היצרנית.

 

באמתחתי הצעה המקטינה  הוצאות שכ"ע של חיצוניים העובדים בקיבוץ בעלות של כ-מיליון  ש"ח בשנה. אני מעריך שלפחות יש עוד כ-10חברים נוספים שלהם הצעות דומות, ואולי אף משופרות.

 

בואו נעשה מעשה וסדר בענייני עבודה רגע לפני... העולם למד בעקבות המשבר הכלכלי

שגם היד הנעלמה צריכה הכוונה.

                                                                       

 

מרדכי הר-אבן

תגובות לדף