הגיעו פחים לאיסוף בקבוקי פלסטיק ופחיות
ועדת איכות הסביבה
תגובות לדף