הודעה חשובה לקראת הבחירות הכלליות לכנסת ב- 10/2/2009
עופרה רותם
 

 

הודעה חשובה לקראת הבחירות הכלליות לכנסת ב- 10/2/2009

 

 

1.      בגן שמואל, ובכלל, ניתן להצביע רק באמצעות תעודת זהות תקינה ומעודכנת.

2.      תעודת הזהות חייבת להיות מעודכנת במקום המגורים - גן שמואל.

3.      תעודות זהות בלויות לא יתקבלו.

4.      ניתן לחדש / לשנות כתובת לגן שמואל במזכירות הטכנית במהלך השבועיים הקרובים!

פרטים אצל עופרה רותם - במזכירות הטכנית.

 

  

תגובות לדף